Inauguracja Nocnych Obserwatoriów projektu GLORIA – informacja prasowa

Informacja prasowa z dnia 10 listopada 2014 godz. 12:00.

Sieć teleskopów GLORIA udostępnia internautom 13 zrobotyzowanych
teleskopów na trzech kontynentach

Każdy użytkownik sieci może zdalnie przeprowadzać obserwacje przy pomocy teleskopów, analizować wykonane obserwacje, proponować nowe eksperymenty.
Sieć GLORIA udostępnia wszystkie przygotowane materiały całkowicie bezpłatnie, na licencji copyleft, dzięki wsparciu uzyskanemu z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Projekt GLORIA (GLObal Robotic telescope Intelligent Array for e-science) otwiera użytkownikom internetu nowe możliwości obserwacji nieba przy pomocy profesjonalnych teleskopów. Już od kilku miesięcy możliwe było prowadzenie w czasie rzeczywistym zdalnych obserwacji przy pomocy pięciu wybranych teleskopów sieci GLORIA. Obecnie udostępnionych zostaje kolejne osiem teleskopów, które będą pracowały w tzw. modzie kolejkowym. Teleskopy te będą w pełni samodzielnie, bez bezpośredniego nadzoru człowieka, wykonywać obserwacje obiektów wskazanych przez użytkowników sieci. Specjalnie przygotowany system kolejkowania zleceń użytkowników powinien zapewnić, że obserwacja zostanie wykonana w ciągu kilku najbliższych nocy.

GLORIA (http://gloria-project.eu/pl) to społecznościowy projekt naukowy, w ramach którego powstała pierwsza ogólnodostępna globalna sieć zrobotyzowanych teleskopów pozwalająca na prowadzenie badań astronomicznych. Projekt, który realizowany jest od października 2011, wykorzystuje obecnie 13 teleskopów na trzech kontynentach: pięć w Hiszpanii, dwa w Czechach, jeden w Rosji, jeden w Republice Południowej Afryki, trzy w Chile i jeden w Argentynie.

Projekt GLORIA wspiera także użytkowników w naukowej analizie dostępnych danych. Wraz z rosnącą ilością zebranych danych rosną możliwości ich wykorzystania. Użytkownicy będą mogli wykonywać przygotowane dla nich doświadczenia, mierząc aktywność Słońca albo poszukując gwiazd zmiennych, będą też mogli zaproponować własne eksperymenty wykorzystując zasoby udostępnione w sieci GLORIA. Wszystkie eksperymenty dostępne są po zarejestrowaniu na portalu użytkowników sieci GLORIA: http://users.gloria-project.eu. Opisy eksperymentów, materiały pomocnicze oraz linki do filmów demonstracyjnych umieściliśmy także na polskiej stronie projektu GLORIA: http://hep.fuw.edu.pl/gloria (nie wymaga rejestracji).

W ramach projektu dużą wagę przywiązujemy też do popularyzacji astronomii i badań naukowych w ogólności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W tym celu prowadziliśmy transmisje internetowe na żywo z najważniejszych wydarzeń astronomicznych ostatnich lat: przejścia Wenus przez tarczę Słońca w roku 2012, całkowitego zaćmienia Słońca w latach 2012 i 2013, a także całkowitego zaćmienia Księżyca w roku 2014. Relacje z wydarzeń zebrane są na dedykowanej stronie projektu GLORIA: http://gloria-project.eu/gloria-live-events-expeditions-pl. Dodatkowo dostępne są liczne
materiały edukacyjne: http://gloria-project.eu/teaching-and-learning-resources-pl.

GLORIA to trzyletni projekt finansowany z siódmego programu ramowego (FP7/2007-2012) Unii Europejskiej w ramach umowy nr 283783. W projekcie bierze udział dwanaście instytucji z siedmiu krajów: Chile, Czech, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Rosji i Włoch. Polska reprezentowana jest w projekcie przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który wspólnie z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN realizuje projekt badawczy Pi of the Sky. Więcej informacji o partnerach projektu GLORIA dostępnych jest na stronie: http://gloria-project.eu/about/partners.

Serdecznie zapraszamy na strony projektu GLORIA: http://gloria-project.eu/pl oraz
http://hep.fuw.edu.pl/gloria.

Więcej informacji:

prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki
Wydział Fizyki UW
Email: zarnecki@fuw.edu.pl
Tel: +48 22 55 32 809

dr hab. Lech Mankiewicz
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Email: lech@cft.edu.pl
Tel: +48 22 847 09 20