Otwarcie GLORIA RT do publicznej sieci – 25 marca 2013

25 marca 2013 r. o godz. 17:00 czasu uniwersalnego (UTC) uruchomiono darmowy, publiczny dostęp do pierwszego z 17 teleskopów sieci GLORIA. Teleskop ten (TAD – Telescopio Abierto Divulgación Solar, czyli powszechnie dostępny popularyzacyjny teleskop słoneczny) znajduje się w obserwatorium Teide (należącym do Instytutu Astrofizyki Wysp Kanaryjskich) na Teneryfie. Jego strona internetowa to www.ot-tad.com.

Użytkownik może założyć konto w sieci GLORIA pod adresemhttp://users.gloria-project.eu i zarezerwować czas na zdalne korzystanie z teleskopu. Instrukcja postępowania dostępna jest pod adresem http://goo.gl/d7Ahx.

GLORIA to trzyletni projekt finansowany z siódmego programu ramowego Unii Europejskiej (FP7/2007-2012) w ramach umowy nr 283783. Jego budżet wynosi 2,5 mln euro. Projekt rozpoczął się w październiku 2011 i zakładał publiczne udostępnienie sieci w połowie okresu jego realizacji. GLORIA obejmuje 13 instytucji z 8 krajów, posiadających w sumie 17 zrobotyzowanych teleskopów na czterech kontynentach: w Afryce, Azji, Europie i Ameryce Południowej. Teleskopy te zostaną udostępnione do powszechnego użytku za pośrednictwem Internetu, dając możliwość zdalnego prowadzenia obserwacji oraz uzyskiwania obrazów.

Jednym z celów projektu Gloria jest włączenie do sieci innych zrobotyzowanych teleskopów publicznych i prywatnych, należących do osób fizycznych i instytucji. Możliwa będzie wymiana czasów obserwacji pomiędzy poszczególnymi teleskopami na całym świecie tak, aby uczniowie i studenci mogli prowadzić obserwacje w godzinach zajęć szkolnych.

Nawiązana została ścisła współpraca pomiędzy projektem GLORIA a projektem CESAR (http://bit.ly/14oc6GN) w celu włączenia czterech teleskopów CESAR do sieci GLORIA. Teleskopy te, przeznaczone do celów edukacyjnych, znajdują się w Hiszpanii i działają w ramach Europejskiego Centrum Astronomicznego ESAC.

GLORIA, jako projekt naukowy dostępny dla wszystkich obywateli, ma na celu wykorzystanie inteligencji całej społeczności internetowej. Obecnie użytkownicy mogą uczestniczyć w obliczeniach określających aktywność Słońca poprzez uzyskiwanie i analizę obrazów jego warstwy powierzchniowej (fotosfery) z teleskopu TAD.

W najbliższej przyszłości dostępnych będzie więcej eksperymentów astronomicznych w obszarach takich jak odkrywanie i/lub opracowanie charakterystyki egzoplanet, planetoid i obiektów bliskich Ziemi. Użytkownicy mogą też współpracować przy wielu innych zadaniach, takich jak:

  1. Przyłączanie nowych teleskopów do sieci. Właściciele teleskopów będą mogli wymieniać czasy obserwacji na własnym teleskopie na czasy obserwacji na innych teleskopach, położonych w innych rejonach świata lub mających inne możliwości.

  2. Opracowanie nowych eksperymentów. Stworzyliśmy narzędzie internetowe, umożliwiające użytkownikom tworzenie własnych eksperymentów z wykorzystaniem sieci teleskopów GLORIA.

  3. Popularyzacja astronomii. W ramach projektu GLORIA organizujemy działania mające wzbudzić powszechne zainteresowanie astronomią, szczególnie wśród młodzieży i dzieci. Gdy pojawia się możliwość obserwacji jakiegoś ważnego zjawiska astronomicznego (np. całkowitego zaćmienia Słońca czy Księżyca), udajemy się do odpowiedniej części świata i prowadzimy internetową transmisję tego zjawiska na żywo (http://live.gloria-project.eu). Transmisji takiej towarzyszą zajęcia edukacyjne przeznaczone głównie dla szkół. Wszystkie treści udostępniane są bez zastrzeżeń co do ich powielania.