AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA – MATERIAŁY EDUKACYJNE I DYDAKTYCZNE


WYZNACZANIE AKTYWNOŚCI SŁOŃCA


Przedmioty:
• astronomia, fizyka, statystyka, obliczenia, obróbka obrazów
Rodzaj materiałów:
• dokument opisuje sposób wyznaczania aktywności słonecznej z pomocą tzw. Liczby Wolfa
Adres internetowy: Obliczanie aktywności słonecznej. Liczba Wolfa (Activity reference document)
Języki:
• angielski, włoski, hiszpański, polski, czeski, rosyjski
Poziomy kształcenia:
• młodzież w wieku od 12 do 18 lat

Opis:
Zmieniająca się w cyklu 11 lat aktywność słoneczna może wpływać na nas na Ziemi na wiele sposobów. Przykładowo wpływa na to w jakim tempie – w wyniku tarcia cząstek w szczątkowej atmosferze ziemskiej – satelity znajdujące się na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) zmniejszają wysokość. Podwyższona aktywność Słońca zmniejsza ich żywotność satelitów naukowych i komercyjnych. Są również inne dowody na to w jaki sposób aktywność słoneczna wpływa na ziemski klimat. Liczba Wolfa jest ważnym miernikiem aktywności słonecznej i wyznaczana jest poprzez zliczanie grup plam słonecznych oraz pojedynczych plam w grupach.


ĆWICZENIE LICZBA WOLFA


Przedmioty:
• astronomia, fizyka, statystyka, obliczenia, obróbka obrazów
Rodzaj materiałów:
• internetowe narzędzie do analizy, w postaci ćwiczenia, w którym mierzona jest aktywność słoneczna określana przez Liczbę Wolfa
Adres internetowy: aplikacja na Androida lub aplikacja internetowa web-based tool.
Języki:
• angielski, włoski, hiszpański, polski, czeski, rosyjski
Poziomy kształcenia:
• młodzież w wieku od 12 do 15 lat

Opis:
Uczniowie otrzymują możliwość włączenia się w badania naukowe, które mogą prowadzić z pomocą narzędzia on-line lub aplikacji na Androida. Z ich pomocą mają za zadanie wyznaczenie Liczby Wolfa na podstawie obserwacji Słońca wykonanych z pomocą teleskopu słonecznego TAD. Czas wysokiej aktywności słonecznej to doskonały okres na obserwacje plam. Pomiary wykonane przez uczniów i ‚obywateli nauki’ zapisywane są w jednej, wspólnej bazie, która posłuży do dalszych badań naukowych.


SŁONECZNA MATEMATYKA


Przedmioty:
• astronomia, fizyka, matematyka, historia
Rodzaj materiałów:
• dokument NASA SpaceMath ‘Solar Math’ zawiera zestaw informacji i zadań, których celem jest poszerzenie i uporządkowanie informacji na temat aktywności Słońca (np. wyglądu w promieniach Roentgena, cykl aktywności słonecznej)
Adres internetowy: Solar Math
Języki:
• angielski
Poziomy kształcenia:
• młodzież w wieku od 12 do 18 lat

Opis:
Zestaw zadań opracowany został z myślą o uczniach poszukujących dodatkowych informacji na temat Słońca i jednocześnie lubiących rozwiązywać zadania z matematyki i fizyki na podstawie szkoły ponadgimnazjalnej. Zadania są również doskonałym materiałem dodatkowym dla studentów pierwszego roku studiów dla przedmiotu Wstęp do Astronomii. Zadania i ich rozwiązania zaprezentowane są w sposób przestępny i zwięzły.