CAŁKOWITE ZAĆMIENIE SŁOŃCA – MATERIAŁY EDUKACYJNE I DYDAKTYCZNE


OPIS ZJAWISKA CAŁKOWITEGO ZAĆMIENIA SŁOŃCA


Przedmioty:
• astronomia, fizyka, matematyka, historia, statystyka, geografia
Rodzaj materiałów:
•  szczegółowe opisy (odpowiednio 15 i 30 stron) ekspedycji GLORIA mających na celu obserwacje i pomiary bezwładności cieplnej powietrza podczas całkowitego zaćmienia słońca
• krótkie (około 3 minutowe) filmiki na Youtube dotyczące zaćmień Słońca
Adresy internetowe: Ćwiczenie edukacyjne (w języku angielskim).
Film reklamujący zaćmienie słońca z 2012 roku
Film reklamujący zaćmienie słońca z 2013 roku
Języki:
• angielski, włoski, hiszpański, polski, czeski, rosyjski
Poziom kształcenia:
• młodzież w wieku od 12 do 18 lat.

Opis:
Całkowite zaćmienie słońca ma miejsce kiedy to Księżyc przechodzi na linii między Ziemią a Słońcem, wówczas Księżyc całkowicie zakrywa tarczę słoneczną. Zjawisko to może mieć miejsce jedynie w nowiu księżyca i gdy z perspektywy obserwatora na Ziemi Słońce i Księżyc znajdują się dokładnie w tym samym miejscu na niebie. Całkowite zaćmienie słońca to jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Powyższe ćwiczenie edukacyjne oraz filmy opisują w jaki sposób zaćmienia powstają, jak wyglądają, co możemy się w trakcie zjawiska dowiedzieć o Słońcu oraz stanie ziemskiej atmosfery w trakcie zjawiska zaćmienia.


POMIAR BEZWŁADNOŚCI TERMICZNEJ POWIETRZA PODCZAS CAŁKOWITEGO ZAĆMIENIA SŁOŃCA


Przedmioty:
• astronomia, fizyka atmosfery, matematyka, statystyka
Rodzaj materiałów:
• narzędzie do analizy on-line pomiarów bezwłasności cieplnej powietrza.
Adres internetowy: Meteo web-tool
Języki:
• angielski, włoski, hiszpański, polski, czeski, rosyjski, francuski, niemiecki
Poziom kształcenia:
• młodzież w wieku od 12 do 18 lat

Opis:
Podczas całkowitych zaćmień słońca w roku 2012 i 2013 astronomowie projektu GLORIA wykonali nagrania wideo oraz niesamowite zdjęcia (zobacz album zdjęć z 2012 i 2013 roku). W trakcie zjawiska rejestrowali z pomocą stacji meteorologicznej takie parametry jak temperatura i intensywność światła. Szczególnie interesujący jest przebieg zmiany temperatury w trakcie trwania zjawiska. Jej wartość zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem się intensywności światła słonecznego oraz światła rozproszonego. Interesujące jest to, że najniższa temperatura jest osiągana trochę później niż całkowite środek zaćmienia ze względu na masę atmosfera. Te opóźnienie, w zależności od wielu czynników, może wynosić od 2 do 20 minut. Wpływać może np. bliskość zbiorników wodnych – jezior lub oceanu, ale również terenów zalesionych itd. Używając interaktywnego narzędzia internetowego można wyznaczyć bezwładność termiczną atmosfery w trakcie zaćmienia słońca z 2012 roku i porównać swój rezultat z wynikami innych.


JAK ZROBIĆ KAMERĘ OTWORKOWĄ?


Przedmioty:
• astronomia, fizyka, nauki społeczne
Rodzaje materiałów:
• dokument opisujący zajęcia praktyczne, których rezultatem jest wykonanie prostej kamery otworkowej przeznaczonej do bezpiecznej obserwacji Słońca
Adres internetowy: Podręczna kamera otworkowa (Reference document)
Języki:
• angielski, polski
Poziomy kształcenia:
• wszystkie

Opis:
Niezmiernie ważne jest to aby nigdy nie patrzeć na Słońce gołym okiem. Powyższe materiały prezentują jak wykonać kamerę otworkową (łac. camera obscura) z pomocą materiałów dostępnych u każdego w domu, dzięki której można bezpiecznie obserwować Słońce.