PŘECHOD VENUŠE – VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Přechod Venuše v noci z 5. na 6. června 2012 nabídl ojedinělou příležitost vidět jak stín Venuše přechází po tváři Slunce – tato událost se nebude opakovat až do roku 2117! Astronomové projektu GLORIA zaznamenali jev různými způsoby pro různé metody zpracování.
Materiály prezentované na této stránce poskytují historické pozadí důležitosti přechodů planet pro určovaní důležitých vlastností solárních systémů, jako je například vzdálenost Země-Slunce.
Přechody planet okolo hvěd poskytují způsob jak určit poloměr planet, který je klíčový pro určení jejich hustoty a určehí, jestli jsou hornaté (jako Země) nebo plynné. Takže přechody planet nejsou zajímavé jenom z historického hlediska, ale hrají i velkou roli v charakterizaci planet kolem hvězd, jedné z nejzajímavějších oblastí moderní astronomie.


POPIS PŘECHODU VENUŠE


Předměty:
  • Astronomie, Fyzika, Matematika, Historie, Výpočetní technika, Zpracování obrazu
Typ materiálů:
  • Detailní (~30 stránek) popis přechodu Venuše a způsobu, jak může být použit pro výpočet vzdálenosti Země-Měsíc.
Link: Referenční PDF dokument
Jazykové verze:
  • anglicky, italsky, španělsky, polsky, česky, rusky
Grade Level(s):
  • střední školy (15-18 let)

Popis:
Přechod Venuše byl pro všechy z nás poslední příležitostí tento jev vidět na vlastní oči. V minulosti byla pozorování přechodu Venuše použita k měření vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem. Tento dokument popisuje dvě metody, které mohou být pro tato měření použita. Na základě Pythagorovy věty jsou odvozeny potřebné rovnice a studenti se také seznámí s principem paralaxy.

V rámci materiálů jsou popsány expedice projektu GLORIA do Japonska a Austrálie, které obstaraly přímý přenos této události.


PARALAXA


Předměty:
  • Astronomie, Umění, Fyzika, Matematika
Typ materiálů:
  • Animace, která vizuálně objasňuje jak je v astronomii možné paralaxu využít pro měření velkých vzáleností.
Link: Unicycle guy na YouTube kanálu
Jazykové verze:
  • žádné
Úrovně:
  • druhý stupeň základních škol (10-12, 12-15 let), střední školy (15-18 let)

Popis:
Tato krátká animace poskytuje krátký, ale efektivní popis měření vzdálenosti pomocí paralaxy v malířství nebo astronomii. Koncepce je následně použita na přechod Venuše a animace ukazuje, jak může být posun stínu Venuše na povrchu Slunce při pozorování ze dvou různých míst na Zemi použit pro výpočet vzdálenosti Země od Slunce.


MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI ZEMĚ-SLUNCE


Předměty:
  • Astronomie, Fyzika, Matematika, Výpočetní technika, Zpracování obrazu
Typ materiálů:
  • Analytický nástroj: On-line měření vzdálenosti Země-Slunce
Link: Webový kalkulátor
Jazykové verze:
  • anglicky, italsky, španělsky, polsky, česky, rusky, francouzsky, německy
Úrovně:
  • střední školy (15-18 let)

Popis:
Tento interaktivní webový nástroj implementuje dvě metody popsané ve výukovém materiálu (hyperlink to venus-transit-A1-earth-sun-distance-FINAL.pdf) pro výpočet vzdálenosti Země-Slunce. Studenti nemusí detailně rozumnět všem odvozením z dokumentu, aby se mohli této aktivity zúčastnit – k dispozici je on-line nápověda s instrukcemi. Tato aktivita zabere asi 20 minut. Budeme vděčni za zpětnou vazbu, která nám umožní tento nástroj vylepšit.


ZPRÁVA DO BUDOUCNOSTI


Předměty:
  • Astronomie, Historie, Občanská věda, Prosředí, Geografie
Typ materiálů:
  • Foto atchiv
Weblink: Message to the Future
Jazykové verze:
  • žádné
Úrovně:
  • všechny

Popis:
Pro většinu lidí na planetě to byla jediná šance vidět přechod Venuše. Jaký příběh chceme vyprávět našim potomkům, kteří uvidí následující přechod? Co se všechno ten den stalo, na pozadí tohoto úžasného vesmírného představení? Požádali jsme lidi aby zdokumentovali tuto historickou událost snímky zvlášních míst, každodenního života, jich samých a jejich blízkých.
Výsledkem je archiv téměř 500 fotografií, které jsou zdrojem pro poznání přesahu astronomie a vědy, zkoumání role občanských vědců, nebo případně startovní bod pro vytvoření časové kapsle, která bude ovřena u příležiosti příštího přechodu Venuše v roce 2117 – je to jen na vás! Pokud použijete některé z těchto fotografií, budeme rádi, pokud nám dáte vědět mailem na adresu Lorraine.hanlon AT ucd.ie.


PŘECHODY PLANET

Předměty:
  • Astronomie, Fyzika, Matematika, Historie
Typ materiálů:
  • Dokument NASA Vesmírná Matematika, který se věnuje nástrojům, koncepci a matematice přechodů planet, s využitím mnoha praktických příkladů.
Link: Vesmírná matematika VII
Jazykové verze:
  • anglicky
Úrovně:
  • druhý stupeň základních škol (12-15 let), střední školy (15-18 let).

Popis:
Tato sbírka aktivit je založena na představení astronomických problémů zaměřeném na studenty středních škol nebo studenty univerzitních úvodních kurzů astronomie. Problémy představují aspekty moderní vědy a techniky, často zapojující aktuální data a výsledky. Problémy a jejich řešení jsou prezentovány populární formou.