Zdjęcia zorzy polarnej z Grenlandii i Islandii


Dnia 21 sierpnia uczestnicy wyprawy „AURORAS BOREALES 2014” mieli możliwość obserwacji zwiększenia intensywności zorzy polarnej w wyniku wyrzutu znacznej ilości materii ze Słońca (CME), który miał miejsce dwa dni wcześniej. Piękną zorzę polarną mogliśmy obserwować z dwóch miejsc: lodowca Qaleraliq w południowo-zachodniej części Grenlandii oraz w Hestheimar w południowo-zachodniej Islandii.

Zobacz zdjęcia na Flickrze.
Kolekcja sekwencji zdjęć poklatkowych na YouTube.

Innym zjawiskiem obserwowanym przez członków wyprawy wspieranej przez GLORIA były zdjęcia lodowca na Grenlandii. Wykonaliśmy 7 godzin zdjęć lodowca Qarelaliq, na którego ścianie widać liczne szramy i topniejący lód w wyniku globalnego ocieplenia. Siedmiominutowy film poklatkowy (ang. time-lapse) ukazuje proces topnienia lodowca w najmniejszych detalach od bloków lodu wielkości kamienia do tak wielkich jak statki.

Zobacz time-lapse zdjęć na YouTube.