O GLORII

Co je GLORIA?

GLORIA je zkratkou z anglických slov “GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array”. GLORIA bude první sítí robotických dalekohledů s volným přístupem na světě. Web 2.0 prostředí umožní uživatelům pozorovat s robotickými dalekohledy a/nebo analyzovat data ostatních uživatelů projektu GLORIA nebo data z volně dostupných databází, jako je Evropská virtuální observatoř (http://www.euro-vo.org).

Kdo může využít síť GLORIA?

Komunita je nejdůležitější částí projektu. Přístup bude volný pro každého, kdo má přístup na internet a webový prohlížeč. To znamená, že není třeba být profesionálním astronomem, stačí zájem o astronomii.

Co GLORIA nabízí?

Na internetu se vytvořilo mnoho komunit s cílem urychlení vědeckého výzkumu, dokumentace nějakého jevu nebo jako sociální projekt. Výzkum v astronomii může těžit z toho, že se do pozorování zapojí více očí – najít něco nového na obloze znamená dívat se ve správný čas na správné místo. Naše robotické dalekohledy mohou prohledávat oblohu, ale analýza množství dat, které produkují, je nad síly našich astronomů. GLORIA nabídne cestu, jak nasměrovat tisíce očí a myslí na řešení problému. GLORIA bude Web 2.0 struktura s možností provádění reálných experimentů. Komunita nebude nebude pouze generovat obsah, jak je tomu u většiny Web 2.0 projektů, ale bude skutečně ovládat dalekohledy po celém světě, buď přímo nebo pomocí plánovače pozorování. Komunita tak bude dodávat síti “inteligenci”, zatímco ostatní práce (jako sestavení pozorovacích plánů pro jednotlivé dalekohledy, které budou splňovat různé podmínky) bude úkolem sítě samotné a bude ji vykonávat pomocí algoritmů, které budou k tomu účely navrženy.

Jak bude GLORIA čelit výzvám?

GLORIA bude definovat volně dostupné standardy, protokoly a metodiku pro:

  1. Ovládání robotických dalekohledů a souvisejících zařízení, jako jsou kamery, filtrová kola atd.;
  2. Webový přístup k síti a jednotlivým dalekohlům pomocí webového portálu;
  3. Provádění on-line experimentů pomocí přístupu k dalekohledům při nějaké specifické příležitosti;
  4. Provádění off-line experimentů pomocí vhodného webového rozhraní pro analýzu astronomický dat získaných v rámci projektů GLORIA nebo z jiných databázi.