Observatoře

Kolik robotických dalekohledů je zapojeno do projektu GLORIA?

Během tří let trvání projektu GLORIA se do konzorcia zapojí 17 dalekohledů, z toho 12 již pracuje na různých vědeckých úkolech; další tři přístroje zahájily provoz těsně před počátkem projektu a poslední dva dalekohledy budou instalovány během trvání projektu. V budoucnu bude možné, aby i ostatní mohli zapojit své dalekohledy do sítě – pro tyto případy připravujeme kompletní domumentaci.


Vizualizace sítě GLORIA ve větším formátu.