Základní prvky úspěšné obchodní změny

V neustále se měnícím prostředí se společnosti musí za pochodu znovu objevovat, s rizikem ohrožení svého podnikání. Nedílnou součástí obchodního světa jsou změny, které jsou pro rozvoj společnosti nepostradatelné. Je určující pro budoucnost struktury, ale je také zdrojem narušení v rámci organizace, a proto musí být řízen prostřednictvím řízení změn.

 

Lépe porozumět pojmu „řízení změn“

Obecně platí, že pro zaměstnance je obtížné rychle se přizpůsobit změnám, to je často to, co zpomaluje úspěch du transformační projekt. Změna zahrnuje opustit staré zvyky aby uvolnil cestu novým praktikám. Tváří v tvář změnám svého prostředí je to pro člověka normální odporovat, ale s cílem omezit tuto přirozenou odolnost a optimalizovat evoluci při její přeměně na a pozitivní zkušenost, je nutné uchýlit se k procesu řízení změn.

řízení změn popř to, co doprovází změnu označuje všechny techniky, které zaměstnancům usnadňují přizpůsobení se změnám způsobeným realizací nového projektu. Řízení změn je definováno jako modifikace postav učením. Umožňuje předvídat rizika a přijímat inovace v optimálních podmínkách.

business-essentials-change-elements

 

Jak dosáhnout změny?

Nejlepšímu pilotovi A transformační projekt, je třeba dodržet důležité kroky.

Změna řízení

První věc, kterou musíte udělat, je vytvořit touha kolem další změny. Projekt musíte vrátit přitažlivý, umožní vám to zvýšit motivaci vašich týmů a povzbudit jejich nasazení.

Obecně platí, že inovace trvá poměrně dlouhou dobu (mezi 12 a 36 měsíci). Týká se to všech aspektů společnosti a ovlivněny jsou zejména lidské zdroje. A neustálá motivace zaměstnanců nezbytné, má-li být dosaženo požadovaného výkonu.

 

Vyškolte zaměstnance

Školení vašich týmů je zásadním krokem. Je to nutné zlepšit dovednosti všech aby všichni byli v souladu s novým projektem.

Nasazení všech dostupných formátů vám umožní optimalizovat dopad: můžete kombinovat osobní školení, koučování, samoučení a e-learning. Protože získávání nových dovedností vyžaduje čas, bude nutné zvolit průběžné školení. Jeden hravé učení je způsob, jak povzbudit své zaměstnance, aby si to, co dělají, užívali!

Nezbytné je také určit měření přijetí a výkonu. Hodnocení úspěšnosti nebo úspěšnosti přijetí se provádí tak, že se předem nastaví indikátory úspěchu.

 

Význam komunikace

Nezanedbávejte podporu nositelé změn. Aby úspěch projektu vydržel dlouhodobě, je vhodné pokračovat v komunikaci a spolupráci se všemi aktéry změny. Manažeři a zaměstnanci potřebují vedení stejně tak.

Chcete-li podnítit akci, integrujte umělou inteligenci (AI) do procesu řízení změn. Ona povoluje cílené doporučení dobrý skutek v pravý čas.

Posledním klíčovým faktorem je průhlednost. Povzbuzuje všechny k účasti na dosažení společného cíle.

Použití platformy pro správu změn vám umožní oživit výkon vašich týmů a vašich sítí. Řešení, jako je Insideboard, spojuje velký výběr vysoce výkonných modulů, které vám umožní zapojit do transformace všechny zúčastněné strany, všechny oddané úspěchu vašich cílů.

 

Svůj první příjem na webu jsem vydělal v roce 2012 rozvojem a monetizací návštěvnosti mých stránek (AdSense ...).


Od roku 2013 a mých prvních profesionálních služeb jsem měl možnost podílet se na rozvoji více než 450 stránek ve více než +20 zemích.

Čtěte také na blogu

Zobrazit všechny články
Bez komentáře

komentář?