Jak vypočítat zvýšení nájemného?

Pronajímatel nebo pronajímatel má právo přezkoumat nájemné svého majetku po přesně stanovené období. Ve Francii je však revize nájemného regulována zákonným indexem a výpočet nového nájemného se tak provádí na základě tohoto indexu. Tento odkaz však může někdy uvést v omyl ty, kteří nevědí, jak by se měl výpočet provést.

Index hodnocení nájemného: prvek, který musí ovládat všichni pronajímatelé a vlastníci

Každý pronajímatel nebo vlastník, který si přeje revidovat své nájemné, je povinen vzít v úvahu revizní index zveřejněný INSEE. Tento index definuje strop pro roční zvýšení že se mohou přihlásit. Liší se podle toho, zda se jedná o pronájem bytového domu nebo komerční pronájem.

U bytových prostor si tedy člověk musí vycházet referenční index nájemného (IRL). U komerčních pronájmů je naopak třeba brát v úvahu index komerčního nájemného (ILC). Existuje také index nájmu terciárních činností (ILAT), který se vztahuje na profesionály.

Tyto revizní indexy se revidují každé tři měsíce. Nový index zveřejňuje INSEE na začátku každého čtvrtletí.

zvýšení-vypočítejte-jak-pronájem-od (1)

Jak vypočítat revizi nájemného na základě indexu revizí?

Abyste získali nové nájemné, musíte vzít částku současného nájemného (bez poplatků) a vynásobit ji posledním známým indexem a poté vydělit výsledek za staré čtvrtletí.

Pro usnadnění výpočtu však lze použít a nástroj pro výpočet revize nájemného, ​​jako je Flatlooker's. Tyto simulátory přímo využívají nejnovější index publikovaný INSEE, čímž šetří čas namísto provádění ručního výpočtu. Výsledek je také spolehlivější.

Použití těchto simulátorů hodnocení nájemného je bezplatné.

Kdy byste měli zkontrolovat nájem?

Je provedena revize nájemného jednou ročně, a to dnem uvedeným v nájemní smlouvě. Obecně platí, že pronajímatelé a pronajímatelé používají k provedení kontroly výroční datum pronájmu, ale mohou si sami určit datum této kontroly. Ale ať už je to cokoliv, musí to být specifikováno ve smlouvě.

V nájemní smlouvě musí pronajímatel/pronajímatel a nájemce rovněž dohodnout a indexační doložka. Obě strany jsou povinny se při jeho sepisování informovat o nejnovějším indexu zveřejněném INSEE, pro výpočet roční revize však musí vzít v úvahu nejnovější index zveřejněný INSEE.

Žádná retroaktivita

V tomto smyslu je třeba poznamenat, že revize nájemného není zpětná. Vlastník nebo pronajímatel má na uplatnění navýšení jeden rok od data přezkoumání. Tento termín překročen, navýšení již nelze uplatnit. Pokud naopak nájem v průběhu roku přezkoumává, musí platit nové nájemné za zbývající měsíce.

Je také zřejmé, že v některých případech IRL klesá a může dokonce indikovat zápornou hodnotu. V tomto případě je pronajímatel nebo pronajímatel povinen snížit nájemné. Této situaci je však možné předejít: v nájemní smlouvě stačí uvést, že revize se provádí pouze při navýšení.

Aktualizace 2021 s otázkou od Stana:

" Ahoj ! Podrobný článek, ale mám dotaz? Pokud jsem vlastníkem a chci si postavit garáž (která dříve neexistovala), jak to začlením do výpočtu nájemného!? Je to možné ?

A když dám svou nemovitost do pronájmu na Leboncoin, jsem povinen dát do inzerátu i garáž? (PS: Garáž chci do komerčního pronájmu, ale nevím, zda mají přednost nájemníci domu). Děkuju "

Ahoj Stane,

1/ Pokud vlastníte nepronajatý pozemek, můžete si libovolně postavit svou garáž podléhá povolení služeb územního plánování (shoda s PLU).

2/ Mluvíte o „nájemnících domů“, takže si myslím, že probíhá nájem typu „zákon z roku 1989“.

Plánujete-li garáž postavit na již pronajatém pozemku, připravujete nájemce o část jeho pozemku.

Bylo by tedy nutné získat jeho souhlas a vypracovat dodatek k nájemní smlouvě se stejným nebo mírně mírným nájemným.

Nájemci nejsou "prioritní", ale mohou se projektu bránit.

V případě zájmu o garáž můžete také učinit dodatek k pronájmu garáže.

3/ Pokud nájemníci odešli a vy jste měli celou věc k pronájmu, mohli jste si vybrat pronájem celého nebo pronájem domu a garáže zvlášť.

V nájemní smlouvě bude nutné specifikovat, zda je garáž součástí nájmu či nikoliv.

Mluvíte o „komerčním pronájmu“, ale tento typ pronájmu se týká spíše komerčních prostor. Jde o „prostor, ve které je provozována obchodní, průmyslová nebo řemeslná činnost“. Může to být i případ této garáže?

Neexistuje žádný zvláštní rámec pro nájemní smlouvy týkající se garáží. Pokud se naopak rozhodnete pro komerční pronájem, budete muset snést přísnější pravidla (náhrada za vystěhování apod.).

Svůj první příjem na webu jsem vydělal v roce 2012 rozvojem a monetizací návštěvnosti mých stránek (AdSense ...).


Od roku 2013 a mých prvních profesionálních služeb jsem měl možnost podílet se na rozvoji více než 450 stránek ve více než +20 zemích.

Čtěte také na blogu

Zobrazit všechny články
1 Comment
    • Stan
    • 21 leden 2021
    Répondre

    Dobré ráno ! Podrobný článek, ale mám dotaz? Pokud jsem vlastníkem a chci si postavit garáž (která dříve neexistovala), jak to začlením do výpočtu nájemného!? Je to možné ? A když dám svou nemovitost do pronájmu na Leboncoin, jsem povinen dát do inzerátu i garáž? (PS: Garáž chci do komerčního pronájmu, ale nevím, zda mají přednost nájemníci domu). Děkuju

komentář?