Odpočet některých výdajů z příjmu z majetku

Otázka fóra dne se týká výdajů na rozvoj parkovišť a zelených ploch. Lze je odečíst z příjmu z majetku?

„Mám budovu složenou z několika parcel. Pokud plánuji zvětšit svá parkoviště a najmout zahradníka na rozvoj zelených ploch, mohu si tuto práci odečíst z příjmu z nemovitosti? Jsou považovány za „renovační“ práce?
(Tato budova je starší než 5 let)

Ve skutečnosti mám v plánu postavit další malou hromadnou budovu vedle 1. a tyto práce budou nutné...jen je raději přenechám v "nákladech" teď než v pracích při stavbě, která přijde...ne? s ohněm? »

Pokud jde o odpočet příjmů z majetku, existují tři typy výdajů:

– výdaje na opravy a údržbu (nezbytné výdaje, které umožňují, aby byla budova nadále obývána) = odečitatelné.

– náklady na vylepšení (nový prvek pohodlí, lépe přizpůsobený modernímu životu, který nemění strukturu budovy) = odpočitatelné.

– náklady na výstavbu a rozšíření (významná úprava stavebních prací) = neuznatelné.

1/ Můžeme rozšiřování parkovišť a rozvoj zelených ploch považovat za výdaje na zlepšení?

Tyto výdaje přispívají k životnímu komfortu nájemníků blízkého objektu, jako vedlejší prvky tedy spíše ano. CE ověřuje například dlažbu na chodníku čekající na pozemku – rozsudek ze dne 20. listopadu 1968, č. 71753).

2/ Na druhou stranu tyto výdaje nejsou uznatelné, pokud jsou nezbytné a tedy neoddělitelné od stavebních prací budoucí stavby.

Odečítání těchto operací z vašeho příjmu z majetku je ve skutečnosti nerespektováním ducha textů a hraním si s ohněm...

/

Osobně nikdy nedokládám údaje, které uvádím v daňovém přiznání. Neformalista, už teď mám problém dělat své účty přesně jednou za rok. Bylo by tedy pro mě obtížné uchovávat a prezentovat všechny související dokumenty. Kontrolor nebo inspektor mi v tuto chvíli důvěřují, samozřejmě správně. Je nepochybně pravděpodobné, že se raději soustředí na pracovní příjem.

Jejich postup je navíc založen na částkách, které získají zpět. Nejzajímavější na tomto čísle je však skrytý pracovní příjem a lidé zdanění v nejdůležitějších výsečích. Je výhodnější upravit 45 % než 14 %. Dovedu si představit toho statečného inspektora, který by trávil hodiny kontrolou mých čísel, aby nakonec vybral pár eur…

 

Svůj první příjem na webu jsem vydělal v roce 2012 rozvojem a monetizací návštěvnosti mých stránek (AdSense ...).


Od roku 2013 a mých prvních profesionálních služeb jsem měl možnost podílet se na rozvoji více než 450 stránek ve více než +20 zemích.

Čtěte také na blogu

Zobrazit všechny články
Bez komentáře

komentář?