Pinelův zákon a předkupní právo

Pinelův zákon asimiluje několik zásad, několik výhod, ale také několik práv, z nichž jedním je předkupní právo. Málokdo ví, že je důležité poskytnout více informací: podmínky, dotčené případy a výjimky. Upozorňujeme, že během nájemní smlouvy toto právo nabývá účinnosti, když je ubytování předmětem navrhovaného prodeje.

Předkupní právo Pinel, pro koho?

Předkupní právo je právem spojeným s komerčními nájemními smlouvami tohoto systému na bydlení. Tento zákon stanoví, že v případě navrhovaného prodeje musí mít nájemce přednost při nabytí, pokud si to přeje, a to platí pro nájemce v komerčním pronájmu. Upozorňujeme, že toto právo je zakotveno v článku platného obchodního zákoníku.

Po vyhlášení projektu a po vydání výzvy pronajímatele k prodeji prostor má nájemce jeden měsíc na to, aby uplatnil své předkupní právo a po uplynutí této lhůty své rozhodnutí oznámil pronajímateli. Mohou pak nastat dva případy: buď nájemce nabídku na pořízení ubytování přijme, nebo nabídku odmítne a pronajímatel bude následně tohoto závazku zproštěn a bude hledat jiného potenciálního kupce za předpokladu dodržení podmínek prodeje, v tomto případě cena, která musí být stejná.

Kterých prostor se to týká nebo ne?

Jsou dotčeni tímto předkupním právem komerční budovy nebo k řemeslnému využití, ale i víceúčelové prostory, které slouží jak k bydlení, tak k podnikání. Tento zákon se nevztahuje na prostory pro průmyslové využití, jakož i v případě, že smlouva je součástí obchodního nájmu, ale v prostorách není provozována žádná obchodní ani řemeslná činnost.

Toto právo se nevztahuje ani na nájemní smlouvy spojené s holými pozemky, ani na nájemní smlouvy spojené s parkovacími místy. Stále však existují šedé oblasti ohledně toho, zda se toto právo vztahuje či nevztahuje na pronájmy prostor pro kancelářské nebo skladové použití.

Výjimečné případy

Toto předkupní právo, které je spojeno s Pinelovým zákonem (připomínáme, Pinelův zákon je zákon, který umožňuje jednotlivcům investovat. Klikněte zde vědět víc) má několik výjimek, které je třeba zahrnout do jeho aplikace nebo ne. Vězte tedy, že v případě, že nájemce nabídku odmítne, může využít druhého předkupního práva, pokud pronajímatel přinese nové podstatné úpravy nabídky. Pronajímatel tedy musí učinit novou nabídku a druhé předkupní právo umožňuje nájemci mít ještě jeden měsíc na rozmyšlenou, zda novou nabídku přijme či nepřijme.

Všimněte si také, že toto předkupní právo se nevztahuje na určité případy, konkrétně na prodej manželovi pronajímatele nebo členovi jeho rodiny, vzestupně nebo sestupně, a jejich příslušnému manželovi. Není účinné v případě jednorázového prodeje souboru několika obchodních nebo řemeslných prostor.

Toto právo se neuplatní ani v případě prodeje budovy, ve které se nachází jeden nebo více nebytových prostor, a to i v případě prodeje nebytových prostor realizovaných spoluvlastníkovi nebytového areálu. A konečně, právo se netýká jednorázového prodeje několika samostatných prostor.

Svůj první příjem na webu jsem vydělal v roce 2012 rozvojem a monetizací návštěvnosti mých stránek (AdSense ...).


Od roku 2013 a mých prvních profesionálních služeb jsem měl možnost podílet se na rozvoji více než 450 stránek ve více než +20 zemích.

Čtěte také na blogu

Zobrazit všechny články
Bez komentáře

komentář?