Materiały edukacyjne

Please refer to the extended page.

Łącza zewnętrzne

PL: Orion, serwis edukacyjny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (w j. polskim)

EN: RAS NEWS & PRESS, wiadomości online Royal Astronomical Society (w j. angielskim)
EN: Learning Sunspot Classification

Wkład społeczności

Przejście Wenus przed tarczą Słońca 2012

Zorza polarna

Materiały edukacyjne innych projektów wspieranych przez Unię Europejską


Astro News for Children on Space Scoop
e-Science apps