Digitalisering av virksomheter og profesjoner: trussel eller mulighet?

Ordet "digitalisering" invaderer sakte artikler på Internett.

I hver kommentar nederst på siden eller på Twitter minner en bruker oss om at «det er ikke fransk!!! Digital er fingeren».

Så vi burde heller snakke om "digitalisering"? Bortsett fra at språket har kall til å tilpasse seg bruken.

Alle forstår og bruker begrepet digitalt for å snakke om digitalt. Ettersom ingen lenger blir fornærmet av «smørbrødet», tror jeg dette også vil være tilfellet for digitalt om noen år. Så mye desto verre (så mye bedre?) hvis ordet har flere betydninger.

I dag skal jeg snakke om digitalisering av virksomheter og profesjoner. Skal vi frykte det eller glede oss over det?

 

1/ Digitalisering = tap av arbeidsplasser?

Det vanlige bildet om digitalt er ofte det samme som robotisering: jobbødeleggelse.

I 2016 annonserte en studie fra University of Oxford at nestenen av to jobber ble truet av digital teknologi (47 %).

Hvordan ble dette tallet beregnet? Ved å studere prosentandelen av oppgaver som kan automatiseres for hver jobb. Så snart en jobb kan bli 70 % automatisert, er den i fare.

Men pass på, når vi bare tar hensyn til OECD-landene, som er omtrent "topp 34" av de mest utviklede landene, faller antallet jobber truet av digital teknologi til 9 %.

Hva skiller innbyggerne i de forskjellige landene i verden? Hovedsakelig for å bruke kriteriene til Human Development Index (HDI): forventet levealder (helse), utdanning, BNP per innbygger.

Samlet sett, jo høyere utdanningsnivå, jo mer utvikler et land en tertiærøkonomi med kvalifiserte jobber som det blir vanskelig å automatisere.

Noen politikere nærmet seg emnet med en kognitiv skjevhet, og forklarte at i møte med fremtidig massearbeidsledighet ville svaret være å dele arbeidet mer (32 timer osv.).

Seneca-sitat danser i regnet

Tvert imot ser det beste svaret ut til å være å øke opplæringen og tilpasse den til endringer i samfunnet, slik at alle har de nødvendige kvalifikasjonene til å ha en jobb.

 

2/ Digitalisering, en mulighet for utdannede ansatte og deres bedrift.

Det er en historisk frykt for teknologirelatert jobbtap. Alfred Sauvy gir eksemplet med vannbærere helt på begynnelsen av 20-tallet: Med utbyggingen av vannrør og nettverk måtte 20 000 av dem bytte jobb!

Når vi ser på denne historien med et annet øye, innser vi at Frankrike og andre vestlige land er ganske geniale når det gjelder behandling av vann og avfall (Veolia...). Denne ferdigheten har tillatt deres utvikling og lar dem nå vinne markeder i fremmede land.

Spørsmålet er derfor ikke spørsmålet om tapte arbeidsplasser, men spørsmålet om samfunnets tilpasning og balansen til slutt.

I følge Sapiens Institute er de mest utsatte sektorene:

Jobber truet av digitalt

https://www.institutsapiens.fr/wp-content/uploads/2018/08/Note-impact-digital-sur-lemploi.pdf

 

Dette stemmer overens med det vi kan lese i Les Echos for eksempel:

Nedleggelse av Les Echos bankfilialer

 

Men i disse sektorene tar nye nettjobber over fra de fysisk "ødelagte".

På regnskapsområdet krever for eksempel nettbasert programvare for selvstendig næringsdrivende og VSE ansatte for å få hjelp. Det samme gjelder for nesten all profesjonell programvare.

Fremfor alt er det vanskelig å snakke om digitalisering uten å nevne alle vekstmulighetene som nettet gir, spesielt for Markedsfør bedriften din og finn nye kunder.

 

Jeg tjente min første inntekt på nettet i 2012 ved å utvikle og tjene penger på trafikken på nettstedene mine (AdSense...).


Siden 2013 og mine første profesjonelle tjenester, har jeg hatt muligheten til å delta i utviklingen av mer enn 450 nettsteder i mer enn +20 land.

Les også på bloggen

Se alle artiklene
Ingen kommentarer

En kommentar ?