Pinel-loven og forkjøpsretten

Pinel-loven assimilerer flere prinsipper, flere fordeler, men også flere rettigheter hvorav forkjøpsretten er en. De færreste vet at det er viktig å gi mer informasjon: vilkårene, de aktuelle tilfellene og unntakene. Merk at under leiekontrakten trer denne retten i kraft når boligen er gjenstand for et foreslått salg.

Pinel forkjøpsrett, for hvem?

Forkjøpsretten er en rett knyttet til næringsleieavtalene til dette systemet på bolig. Denne loven slår fast at ved forslag til salg skal leietaker ha fortrinn til ervervet dersom han ønsker det, og dette gjelder for leietakere som har næringsleie. Merk at denne retten er nedfelt i artikkelen i gjeldende handelslov.

Etter kunngjøring av prosjektet og når utleier gir varsel om salg av lokalet, har leietaker en måned på seg til å gjøre forkjøpsrett gjeldende og meddele utleier sitt vedtak når denne fristen utløper. Det kan da oppstå to tilfeller: enten aksepterer leietaker tilbudet om å erverve boligen, eller så takker han nei til tilbudet og utleier vil da bli løst fra denne forpliktelsen og søke en annen potensiell kjøper, forutsatt at salgsbetingelsene overholdes, i dette tilfellet den av prisen som må være den samme.

Hvilke lokaler gjelder eller ikke?

Er bekymret for denne fortrinnsretten næringsbygg eller til håndverksbruk, men også blandede lokaler som fungerer både som bolig og næringsvirksomhet. Denne loven gjelder ikke for lokaler til industriell bruk, samt dersom kontrakten er en del av næringsleie, men det ikke drives nærings- eller håndverksvirksomhet i lokalet.

Denne retten gjelder verken for leiekontrakter knyttet til barmark eller for leiekontrakter knyttet til parkeringsplasser. Det er imidlertid fortsatt gråsoner for hvorvidt denne retten gjelder for leie av lokaler til kontorbruk eller lagerbruk.

Eksepsjonelle tilfeller

Denne fortrinnsretten som er knyttet til Pinel-loven (som en påminnelse er Pinel-loven en lov som tillater enkeltpersoner å kunne investere. Klikk her å vite mer) har noen få unntak som må inkluderes i søknaden eller ikke. Vet da at i tilfelle leietaker avslår tilbudet, kan han dra nytte av en andre forkjøpsrett dersom utleier kommer med nye vesentlige endringer i tilbudet. Dermed må et nytt tilbud gis av utleier og en andre forkjøpsrett gir leietaker fortsatt en måneds refleksjon på å akseptere eller ikke akseptere det nye tilbudet.

Merk også at denne fortrinnsretten ikke gjelder i visse tilfeller, nemlig et salg til utleiers ektefelle, eller et medlem av dennes familie, opp- eller nedstigende og deres respektive ektefelle. Den er ikke effektiv ved ett enkelt salg av et sett med flere kommersielle eller håndverkslokaler.

Denne retten trer heller ikke i kraft ved salg av en bygning hvor det ligger ett eller flere næringslokaler og dette er også tilfellet ved salg av næringslokaler til medeier i et næringskompleks. Og endelig gjelder ikke retten enkeltsalg av flere separate lokaler.

Jeg tjente min første inntekt på nettet i 2012 ved å utvikle og tjene penger på trafikken på nettstedene mine (AdSense...).


Siden 2013 og mine første profesjonelle tjenester, har jeg hatt muligheten til å delta i utviklingen av mer enn 450 nettsteder i mer enn +20 land.

Les også på bloggen

Se alle artiklene
Ingen kommentarer

En kommentar ?