Comparison Shopping Service (CSS): bør du bruke (bare) den fra Google?

  • 12 mars 2022
  • SEA

Le Prissammenligningstjeneste (CSS) ble født fra fordømmelsen av Google i 2017 til en bot på 2,4 milliarder euro av EU-kommisjonen, for misbruk av en dominerende stilling.

Google Shopping gir ekstremt gunstig eksponering og hoveddelen av klikk på kommersielle forespørsler til selskaper som bruker tjenestene deres.

Google anket denne avgjørelsen, uten mer suksess ved den nye rettsaken i 2021:

For å overholde dette har Google gjennomgått produktvisningssystemet i sin Shopping / PLA (produktoppføringsannonser).

Når en bruker gjør et søk, tilbys produktet ikke lenger bare av Google. Det kan også gjøres av en "partner" (konkurrent pålagt av Brussel ;)). Navnet vises under produktet:

Jeg tjente min første inntekt på nettet i 2012 ved å utvikle og tjene penger på trafikken på nettstedene mine (AdSense...).


Siden 2013 og mine første profesjonelle tjenester, har jeg hatt muligheten til å delta i utviklingen av mer enn 450 nettsteder i mer enn +20 land.

Les også på bloggen

Se alle artiklene
Ingen kommentarer

En kommentar ?