Využite ubytovanie SCI bezplatne

Aké sú podmienky a dôsledky bezplatného ubytovania v SCI?

" Ahoj,

Máme 1 budovu v SCI zloženú zo 4 T3 prenajatých na rok a veľký byt, ktorý momentálne obývame (prenajímame).

3 otázky: Môžem si toto ubytovanie SCI bezplatne obsadiť na 2 roky ako svoje hlavné bydlisko? Momentálne odpočítavam úroky z pôžičky.

Môžem si ho ďalej predať?

Nakoniec, keďže tento byt je pre nás príliš veľký, mohli by sme si časť prenajať ako zariadený sezónny prenájom?

Ďakujem za odpovede,

bichon66″

1/ Obsadenie bývania SCI ako hlavného bydliska bezplatné.

V praxi ubytovanie patrí vám a môžete si s ním narábať, ako uznáte za vhodné, vrátane bezplatného bývania ako hlavného bydliska... ak s tým súhlasia konateľ a ostatní spoločníci SCI.

Ale keďže v živote naozaj nič nie je zadarmo, ak partner býva zadarmo v byte patriacom LVS, tento už z toho nemá žiadny príjem a partner musí túto vecnú dávku opätovne začleniť do svojho príjmu. Okrem dane z tejto naturálnej dávky preto trpí poklesom jeho príjmu z majetku spojeného s LEV.

2/ Odpočítanie úrokov z úveru.

Úroky z úveru sa odpočítavajú od príjmov z prenájmu, „ak sa týkajú úveru uzavretého na obstaranie budovy prenajatý“. Pojem nehnuteľnosť sa vzťahuje na akúkoľvek nehnuteľnosť, ako je dom alebo byt.

Ak byt obývate bezplatne, už sa neprenajíma. Teoreticky teda musíte zo sumy predtým odpočítaných úrokov vybrať tú časť úveru, ktorá zodpovedá tomuto veľkému bytu.

3/ Je relevantná kúpa bytu?

Odkúpenie tohto bytu je možné prostredníctvom súkromnej listiny len zaplatením registračných poplatkov (5% z predajnej ceny). Ale stále to stojí…

Z organizačného hľadiska prejdete z jedného vlastníctva na spoločné vlastníctvo, čo si vyžaduje:

 1. Popisné vyhlásenie o rozdelení (EDD) geodetom.
 2. Vyporiadanie spoluvlastníctva vaším notárom.
 3. A globálnu technickú diagnostiku (DTG), ak je budova staršia ako 10 rokov.

Dobrý deň, dodatočné náklady!

4/ Daňové dôsledky sezónneho prenájmu v SCI

SCI je štandardne fiškálne transparentné a podlieha dani z príjmu (IR). Prázdne byty prenajíma celoročne a zarába na nich.

Ak si prenajme zariadenú nehnuteľnosť, stane sa z nej komerčný príjem podliehajúci dani z príjmov právnických osôb (IS).

Keď IR SCI trochu „vybaví“, pred prechodom na IS platí tolerancia 10 % celkového príjmu za rok alebo priemer za posledné 3 roky.

DPH sa neuplatňuje, keď SCI prenajíma obytnú nehnuteľnosť.

Ďalej k téme: https://gestiondepatrimoine.com/immobilier/location-meublee/sci-location-meublee.html

[Článok z roku 2013 aktualizovaný tento rok.]

Svoj prvý príjem na webe som zarobil v roku 2012 rozvojom a monetizáciou návštevnosti mojich stránok (AdSense...).


Od roku 2013 a mojich prvých profesionálnych služieb som mal možnosť podieľať sa na progrese viac ako 450 stránok vo viac ako +20 krajinách.

Prečítajte si aj na blogu

Zobraziť všetky články
2 Komentáre
  • Cecile Vinches
  • Februára 3 2016
  Odpoveď

  Dobrý deň,
  S rodičmi sme vytvorili rodinnú SCI. Toto LVD nadobudlo byt v tej istej budove a na tom istom poschodí, v ktorom momentálne bývam a ktorého som vlastníkom (môj byt nie je súčasťou LVV).
  Ubytovanie bolo zrekonštruované a moji rodičia mi ponúkajú, aby som ho prenajal zadarmo (zaplatenie poplatkov, ale nie nájomné) a prenajal si svoje, aby som mal ďalší príjem.
  Je to legálne a aké zdanenie by sa malo uplatniť?

  Na druhej strane, môj brat nie je súčasťou SCI, ale môže byť proti tomuto projektu?

  poďakovaním
  srdečne

   • investimmo
   • Februára 25 2016
   Odpoveď

   Dobrý deň, Cecilia,

   1/ Ak obývate tento byt bez platenia nájomného, ​​máte výhodu oproti svojmu bratovi z daru od rodičov na ich podiel na LV.
   Potom bude oprávnený požiadať o odškodnenie počas dedenia po jednom z vašich rodičov... za predpokladu, že dokáže, že:
   – Vaši rodičia sú chudobní...
   – … vo váš prospech.
   Čo je presne tento prípad, keďže prídu o svoj podiel na nájomnom a zároveň budete mať z prenájmu svojho bytu prospech.

   Preto ti radím, aby si sa dohodol s tvojím bratom ; že mu vaši rodičia platia napríklad mesačný ekvivalent ich podielu na nájme.

   2/ Na daňové účely si IR SCI už nemôže odpočítať poplatky za ubytovanie obsadené jedným z jeho partnerov. Naopak, SCI s korporátnou daňou si môže odpočítať svoje poplatky, ale bude zdanená na základe teoretického nájomného.

   Pokiaľ ide o dary, budú podliehať dedičstvu jedného z vašich rodičov.

   3/ V mojom meste (QUIMPER) väčšina právnikov radí za cenu 50€ za 30 min. Musí to byť rovnaké vo vašej blízkosti; neváhajte sa poradiť s jedným, aby ste potvrdili tento odsek, čo je môj názor, ale nie názor skúseného odborníka v oblasti práva :).

   Čo sa týka notárov, tí organizujú „Conseils du Coin“: dostávajú ich zadarmo všade vo Francúzsku v kaviarňach. Darcovstvo a jeho dôsledky spadajú presne do ich pôsobnosti. Ďalšie stretnutie 7. marca: http://www.notaires.fr/fr/actualit%C3%A9/conseil-du-coin-rencontrez-un-notaire-au-caf%C3%A9

   S pozdravom ~~.

Komentár?