Prirodzené odkazovanie (SEO)

1/ SEO audit – referencovanie.

Podrobný prieskum lokality s konkrétne odporúčania re:

* Úvod: SEO parametre.

> Odkazy.

> Obsah.

> Používateľská skúsenosť.

> Známosť a popularita.

* Podpora a odpovede na otázky súvisiace s predloženou správou.

Celodenná permanentka 300€.

Toto je naša najobjednávanejšia služba. Vynikajúca spätná väzba od zákazníkov.

2/ Technická optimalizácia: diagnostika „crawl“.

 > Pomocou nástrojov ako MOZ (pro účet) a Screaming Frogoprava hlavných chýb a prekážok pri odkazovaní.

> Správa duplicitného obsahu, optimalizácia názvov a adries URL atď.

Variabilný čas v závislosti od veľkosti stránky a CMS. Práca sa vo všeobecnosti vykonáva v 2 etapách: počiatočná služba a potom mesačná následná kontrola.

3/ Konkrétna práca na určitých kľúčových slovách.

> Príklad zmluva pre francúzsku stránku týkajúcu sa 3 kľúčové slová, prešiel zo strany 3 na stranu 1 .

> Il en resort un dopravný potenciál takmer vynásobený 3 podľa SEMrush (index viditeľnosti).

4/ Rozvoj väzieb.

Toto je najžiadanejšia služba... a ten, ktorému dávame najmenej následných opatrení, pretože rozpočty a požiadavky sú niekedy fantastické.

Pre odkazy neexistujú žiadne skutočné tajomstvá ani zázraky. Len veľa času a peňazí sa tomu pravidelne venovať.

Začíname s študujte svojich konkurentov a autoritu ich stránky zmerajte potrebný počet odkazov keď sa vyliahne tvoja.

Potom nastavíme plán, ktorý zohľadní vaše rozpočet a riziko prijaté.

Príklad s týmto webom pre začiatočníkov: 12 odkazov na svojom konkurentovi oproti iba 1 pre jeho web.

Naša kampaň umožnila stránke zozbierať asi pätnásť odkazov.

5/ Správa obsahu.

Výskum kľúčových slov, písanie reportov a integrácia podľa SEO štandardov.

„Ukážkové“ stránky alebo články, animácia blogu.

50€/h = 1 strana.

6/ Personalizovaná zmluva na mieru.

> Pravidelná práca každý mesiac podľa potrieb lokality a definovaných priorít.

> Umožňuje vyhladiť rozpočet pridelený na stránku, vyhnúť sa akejkoľvek nehode a pravidelne napredovať.

Naše zmluvy začínajú od 300 € mesačne.

Zaviazali sme sa, že každý mesiac venujeme aspoň jeden deň vašej stránke (prehľadávanie a rýchle opravy, písanie článku, získanie odkazu atď.) a ponúkneme vám plnú pomoc.

samozrejme, rozpočet, ktorý je potrebné venovať, závisí od vášho konkurenčného prostredia a vašich cieľov.

Aké sú dôležité body v zmluve o SEO?

Pri hromadnej distribúcii zmluva o SEO má za cieľ mať popredné miesto na regáloch supermarketov.

Zmluva o odkazovaní „2.0“ má rovnakú logiku: pomáhate byť prítomní v „lúčoch“ Google, to znamená, aby ste zabezpečili, že používateľ internetu príde na vašu stránku skôr ako používatelia konkurentov, keď zadá dopyt.

Google získava väčšinu svojich príjmov zo sponzorovaných odkazov (= „platené referencie“). Inzerenti platia niekoľko centov alebo eur za kliknutie, aby sa ich stránka zvýraznila. To umožňuje okamžité výsledky, no ponecháva ich závislé od Googlu.

Naopak, prirodzené odkazovanie, ak vyžaduje počiatočnú investíciu z hľadiska rozpočtu a času, v konečnom dôsledku umožňuje dobré hodnotenie, dobrú návštevnosť a obrat, ktorý s tým súvisí.

Referenčná zmluva môže byť preto z dlhodobého hľadiska obzvlášť zisková, za predpokladu, že sú objasnené očakávania každej strany.

Predovšetkým by sa malo špecifikovať:
Metódy používané na rozvoj slávy/obľúbenosti stránky („netlinking“); mladá stránka sa bez tejto práce len ťažko zaobíde.
Technická práca na stránke: ako budú stránky optimalizované?
Bude musieť SEO zabezpečiť aj rozšírenie obsahu?
Aké nástroje/kritériá na vyhodnotenie výkonu pred/po a vplyv SEO?

Majte na pamäti, že SEO má povinnosť prostriedkov a nie výsledku. Musí implementovať všetky osvedčené postupy pre úspech vašej stránky... ale nemôže (a nesmie...) to zaručiť!

Dobrý profesionál bude mať samozrejme predstavu o pozíciách, ktoré je možné dosiahnuť, ao návštevnosti/obrate ako výsledok. Ale jeho skúsenosť by ho mala povzbudiť, aby nič nesľuboval :].