Sprievodca hodnotením kvality stránok od spoločnosti Google

Len pre interné použitie Google práve po prvý raz oficiálne vydal plnú verziu. sprievodca hodnotením kvality lokality, (Pokyny pre hodnotenie kvality vyhľadávania), po prvej syntetickej verzii v roku 2013.

Tieto kritériá a testovanie tímom kvality vyhľadávania Google priamo neovplyvňujú jednotlivé hodnotenia.

Sú však cenné pre pochopiť, čo Google od stránky očakáva.

 

1/ Google prispôsobuje svoju úroveň požiadaviek podľa účelu každej stránky.

a/ Google bude zvyčajne „tolerantný“ k rodinným blogom.

Účel = podávať správy o rodine.

Cieľ splnený? Áno = kvalitná stránka.

 

b/ Naopak, pre všetky stránky, ktoré zahŕňajú integritu jednotlivcov, sú potrebné záruky.

Google používa tento výraz Vaše peniaze alebo váš život (YMYL) = peňaženka alebo život.

Sú to všetky stránky, ktoré spravujú transakcie, osobné, lekárske, právne atď.

 

2/ Google rozlišuje 3 kategórie: hlavný obsah, doplnkový obsah a reklamy.

Hlavný obsah zodpovedá účelu stránky (napr.: recept na varenie).

Dodatočný obsah priamo nereaguje na účel stránky, ale zlepšuje používateľskú skúsenosť (napr. tipy na úspešný recept).

Napokon, všetko to speňažené, sponzorované patrí do kategórie reklamy.

Prítomnosť alebo absencia reklamy na stránke nie je sama osebe kritériom kvality.

 

3/ Google má rád transparentné spoločnosti.

Spoločnosť, ktorá spravuje stránku a jej obsah, musí byť ľahko identifikovateľná (stránka o/kto sme, ...).

Rovnako ako by malo byť ľahké ju kontaktovať (kontaktná stránka).

V súlade s francúzskym právom Google určite ocení aj stránku z všeobecných podmienok používania/predajaPrávne oznámenie.

 

4/ Google oceňuje udržiavané stránky.

Chýbajúce obrázky, nefunkčné odkazy? Obsah nie je aktualizovaný? Dokonca aj predpoklad lokality hacknutý ?

čierny klobúk seo hacking príklad

Je tiež jednoduché pohybovať sa po vašom webe a pristupovať na všetky stránky logicky?

Prostredníctvom vodorysky sa zohľadňuje aj používateľská skúsenosť: môže používateľ internetu čítať obsah priamo?

 

5/ Google sa stará o vašu reputáciu.

a/ Je stránka to, čo tvrdí? Naozaj firma zamestnáva 50 ľudí?

Je ich odbornosť skutočne preukázaná?

Google si ponecháva koncept EATOdbornosť/autoritatívnosť/dôveryhodnosť (odbornosť/autorita/dôvera).

 

b/ Google tiež skepticky berie do úvahy recenzie zákazníkov dostupné na webe: Amazon, TripAdvisor, Yelp atď.

Pre komerčné stránky: pozri zoznam recenzné stránky uznávané spoločnosťou Google.

Najhorší efekt bude mať negatívna zmienka o združení spotrebiteľov alebo napríklad na stránke http://www.lesarnaques.com/.

 

Poznámka: absencia reputácie nie je ani pozitívny, ani negatívny faktor.

 

Doplnkový pohľad pre anglicky hovoriacich s Stránka MOZ na túto tému.

 

Svoj prvý príjem na webe som zarobil v roku 2012 rozvojom a monetizáciou návštevnosti mojich stránok (AdSense...).


Od roku 2013 a mojich prvých profesionálnych služieb som mal možnosť podieľať sa na progrese viac ako 450 stránok vo viac ako +20 krajinách.

Prečítajte si aj na blogu

Zobraziť všetky články
Bez komentára

Komentár?