Experiment během úplného zatmění Slunce 2012

Temperature and flux plot

V této aktivitě bude použita meteorologická stanice, která je vybavena senzory pro měření teploty a úrovně slunečnícho záření. Studenti budou mít k dispozici aktuální data nebo archiv hodnot, umístěný v databázi. Přístup k datům bude zajištěn pomocí webového rozhraní.

Zajímavý efekt, ke kterému dochází v průběhu zatmění (více patrný při úplném zatmění), je pokles teploty prostředí v důsledku poklesu slunečního záření. Zajímavé je, že tento jev nenastane okamžitě, když je Slunce zcela zakryto (maximální zatmění nebo druhý kontakt), ale efekt se projeví asi za 2 až 20 minut. Toto zpoždění závisí na mnoha faktorech, jako je například denní doba, kdy k zatmění dojde, přítomnost vodních ploch (jezera nebo oceány) nebo blízkost zalesněných oblastí, ale je snadno měřitelné. Interval, nazývaný tepelná setrvačnost atmosféry je dán časem mezi minimem intenzity světla (shodný s maximem zatmění, druhý kontakt) a minimem teploty atmosféry.

Informace o experimentu je k dispozici zde.
Pomocí interaktivní aktivity nástroj. Podívejte se na návod na YouTube.