Výukové materiály

Projekt GLORIA zpřístupňuje síť robotických dalekohledů pro široké využití ve výuce. Studenti tak mají příležitost provádět vědecké experimenty s online webovými nástroji a využívat buď již pořízená data, nebo si pořídit vlastní, použitím některého z dalekohldů, zapojených do sítě.

Učitelé mohou obohatit výukové aktivity demonstracemi, jako je pozorování Slunce dalekohledem TAD v reálném čase, nebo použitím některého z dokumentů, které připravili vědci zapojení do projektu GLORIA.

Astronomie je věda, která inspiruje školáky a probouzí v nich zájem o další předměty, jako je triginometrie, geomerie, měření a geografie.

Tyto materiály a zdroje nám umožní naučit se něco o našem místě ve vesmíru prostřednictvím pozorování Slunce, hvězd a galaxií a pozorováním vzrušujích jevů, jako je přechod Venuše nebo úplné zatmění Slunce.


PŘECHOD VENUŠE


Předměty:
  » Astronomie, Fyzika, Matematika, Historie, Výpočetní technika
Typ aktivity:
  • Analytický nástroj: On-line měření vzdálenosti Země – Měsíc
  • Materiály pro učitele (detailní popis, animace, videa)
Link: dedikovaná stránka
Jazykové verze:
  • anglicky, italsky, španělsky, polsky, česky, rusky
Úrovně:
  • druhý stupeň základních škol (10-12, 12-15 let), střední školy (15-18 let)
Nutnost rezervace: ne

Popis:
Přechod Venuše v roce 2012 byla událost, kterou nikdo z nás už živě neuvidí – další přechod bude v roce 2117. Předchozí přechody Venuše byly v minulých staletích používány k měření vzdálenosti Slunce od Země. Nyní je možné provést toto měření pomocí on-line nástroje projektu GLORIA, který je navržen pro studenty a používá data pořízená během přechodu v roce 2012.


ÚPLNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE


Předměty
  » Astronomie, Fyzika, Matematika, Geografie, Statistika, Výpočetní technika
Typ aktivity:
  • Analytický nástroj: On-line měření teplotní setrvačnosti atmosféry
  • Materiály pro učitele (detailní popis, videa)
Link: dedikovaná stránka
Jazykové verze:
  • anglicky, italsky, španělsky, polsky, česky, rusky
Úrovně:
  • druhý stupeň základních škol (10-12, 12-15 let), střední školy (15-18 let)
Nutnost rezervace: ne

Popis:
Během úplného zatmění Slunce atmospféra chladne. Díky vlastnostem atmosféry ovšem můžeme pozorovat jistý časový posun mezi minimem jasu oblohy a minimem teploty vzduchu. Tento uživatelsky příjemný on-line nástroj umožňuje studentům měření ‘tepelné setrvačnosti’ atmosféry, porovnávat své výsledky s ostatními a naučit se statisticky zpracovávat naměřená data.


POZOROVÁNÍ SLUNCE SOLÁRNÍM DALEKOHLEDEM


Předměty:
  » Astronomie, Fyzika, Výpočetní technika, Zpracování obrazu
Typ aktivity:
  • Přímé interaktiní ovládání dalekohledu přes web
Link: dedikovaná stránka nebo rezervační formulář
Jazykové verze:
  • anglicky, italsky, španělsky, polsky, česky, rusky
Úrovně:
  • druhý stupeň základních škol (10-12, 12-15 let), střední školy (15-18 let)
Nutnost rezervace: ano

Popis:
Ovládejte dalekohled ze třídy a přispějte k vědeckému výzkumu! Dalekohled TAD, umístěný na Tenerife (observatoř Teide), je určený k pozorování Slunce. V této aktivitě si můžete rezervovat pozorovací čas dalekohledu a pořídit vlastní snímky Slunce. Tyto snímky pak mohou být přidány do archivu a použity v rámci crowdsourcing experimentu k výpočtu tzv. Wolfova čísla, které popisuje aktivitu Slunce.


PERSONAL SPACE


Předměty:
  » Astronomie, Fyzika, Geografie, Historie
Typ aktivity:
  • Přímá interaktivní přes web
Link: webová stránka nástroje
Jazyková verze:
  • anglicky, italsky, španělsky, polsky, česky, rusky
Úrovně:
  • druhý stupeň základních škol (10-12, 12-15 let), střední školy (15-18 let)
Nutnost rezervace: ne

Popis:
Kbybyste mohli namířit dalekohled kamkoliv na nebe, kam byste se chtěli podívat? Personal Space umožňuje studentům najít přímé a osobní spojení s nekonečně velkým vesmírem propojením významých momentů v jejich vlastních životech s tím, co se v tom konkrtétním čase a místě dělo ve vesmíru. Toto osobní spojení se může stát výchozím bodem k zájmu o planety, hvězdy a galaxie. Připravená galerie událostí navíc ukazuje propojení studentova osobního vesmíru s historickými a politickými událostmi.


MĚŘENÍ SLUNEČNÍ AKTIVITY


Předměty:
  » Astronomie, Fyzika, Výpočetní technika, Matematika
Aktivita:
  • Analytický nástroj: On-line a smartphone nástroj pro výpočet aktiivity Slunce
Weblink: dedikovaná stránka
Jazykové verze:
  • anglicky, italsky, španělsky, polsky, česky, rusky
Úrovně:
  • druhý stupeň základních škol (10-12, 12-15 let), střední školy (15-18 let)
Nutnost rezervace: ne

Popis:
Povrch Slunce je často pokryt chladnějsími a tedy tmavšími oblastmi nazývanými ‘sluneční skvrny’, souvisejícími s magnetickou aktivitou Slunce. Monitorování sluneční aktivity je důležité, protože se snažíme lépe porozumnět procesům ve Slunci a naučit se předpovídat sluneční bouře, které mohou na Zemi ovlivňovat například komunikační spoje.

K analýze snímků pořízených dalekohledem TAD a určení aktivity Slunce můžete využít on-line nástroj, který je k dispozici také jako Android aplikace.


DALŠÍ ZDROJE