Zaćmienie Słońca 2012 – pomiary i doświadczenie do wykonania dla każdego

Temperature and flux plot

13 listopada 2012 roku na stronie projektu (www.gloria-project.eu) będzie dostępny kanał, na którym będziecie mogli oglądać w czasie rzeczywistym stację meteorologiczną ekspedycji umieszczoną w punkcie G1 (Mareeba, Australia), tak że uczniowie będą mogli zapisywać i analizować wartości temperatury, widocznego promieniowania i ciśnienia atmosferycznego, tak jakby sami znajdowali się w czasie zaćmienia na miejscu. Nieco później uruchomimy stronę internetową, dzięki której można będzie analizować on-line pomiary zapisane w bazie danych.

Jednym ze zjawisk, które towarzyszą zaćmieniu, szczególnie całkowitemu, jest spadek temperatury wywołany zmniejszeniem promieniowania słonecznego. Co ciekawe, zjawisko to nie występuje natychmiast w chwili, gdy Słońce zostaje całkowicie zakryte (maksymalne zaćmienie lub drugi kontakt), ale pojawia się po upływie od 2 do 20 minut.

Długość odstępu czasu zależy od wielu czynników, na przykład pory dnia, w której następuje zaćmienie, obecności zbiorników wody, na przykład oceanu, bliskości terenów leśnych, itd., jednak parametr ten można łatwo zmierzyć. Wystarczy tylko wziąć pod uwagę moment, w którym intensywność światła albo promieniowanie słoneczne spadnie do minimum, co następuje w momencie, gdy zaćmienie osiąga swoje maksimum (drugi kontakt) oraz moment, w którym wystąpi najniższa wartość temperatury, który ma miejsce później. Reakcja termiczna atmosfery, czyli bezwładność cieplna atmosfery to okres czasu, jaki upływa między tymi dwoma minimami.

Informacje o doświadczeniu jest dostępna tutaj.
Przejść do interaktywnego narzędzia.
Obejrzyj tutorial YouTube.